Vraag 2

Op vraag 1 heeft u geantwoord dat uw maatregel voldoet aan alle criteria van artikel 107 lid 1 VWEU.

Let op! Decentrale overheden mogen niet te snel oordelen dat er sprake is van staatssteun. Onder omstandigheden zijn zij verplicht de Europese Commissie eerst om advies te vragen. Meer hierover in de blog: Raad van State: niet te snel oordelen over staatssteun!

Eventueel kunt u nagaan of de maatregel zodanig kan worden aangepast dat niet langer aan alle criteria van artikel 107 lid 1 VWEU wordt voldaan. Hiertoe kunt u terug naar vraag 1. Als wordt besloten de maatregel niet aan te passen, dient u vraag 2 te beantwoorden.