Vraag 1

Of een maatregel kwalificeert als staatssteun moet worden beoordeeld aan de hand van artikel 107 lid 1 VWEU.

Is er in uw geval sprake van een maatregel: