ONDERZOEK NAAR ONRECHTMATIGE STEUN

 Het feit dat een maatregel als onrechtmatige steun moet worden gekwalificeerd betekent niet dat de steun dus moet worden teruggevorderd. De Europese Commissie is namelijk verplicht te onderzoeken of de betreffende maatregel verenigbaar is met de interne markt. [HvJ EG 14 februari 1990 (Boussac) zaak C-301/87, ro 22] Voor de beoordeling van onrechtmatige steun geldt een aparte procedure [LINK NAAR FICHE ‘ONRECHTMATIGE STEUN’].

In hoofdstuk III van Verordening 2015/1589 wordt het onderzoek naar onrechtmatige steun apart geregeld. [Zie ook overweging 9 en 22 Verordening 2015/1589] Bij een onderzoek naar onrechtmatige steun wordt eveneens begonnen met het eerste onderzoek. Zo nodig wordt ook een formeel onderzoek gestart. Beide procedures eindigen met dezelfde beschikkingen als het eerste onderzoek respectievelijk formele onderzoek in geval van aangemelde maatregelen.

In geval van onrechtmatige steun is de Europese Commissie bevoegd om voorlopige maatregelen te treffen en de lidstaat te gelasten de steun:

  • op te schorten;
  • voorlopig terug te vorderen.

[Artikel 13 Verordening 2015/1589]

Verder is van belang dat de Commissie in geval van onderzoek naar onrechtmatige steun niet gebonden is aan de termijnen die gelden voor het eerste onderzoek en het formele onderzoek. [Artikel 15 lid 2 Verordening 2015/1589]