… MAATREGEL

Het begrip “maatregel” lijkt op het eerste gezicht juridisch van aard, maar is het niet. Het is slechts het medium in de breedste zin van het woord waarmee staatssteun (het voordeel) kan worden verleend (aan een begunstigde onderneming). De vorm waarin het medium wordt gegoten doet niet ter zake. Zonder volledig te willen zijn, kan worden gedacht aan:

  • beschikking [Commissie EG 7 december 2005 (Subsidies voor de productie van salmonellavrij pluimveevlees) staatssteunzaak N 138/2002 randnr. 5]
  • overeenkomst [Commissie EU 29 mei 2017 in staatssteunzaak (Jugendherberge BerlinOstkreuz) randnr. 21]
  • betalen van schadevergoeding [Commissie EG 20 december 2006 in staatssteunzaak N 575/2005 (Autobedrijf Steenbergen) randnrs 25-28]
  • preferentieel tarief [HvJ EG 2 februari 1988 (Gasunie) gevoegde zaken 67, 68 en 70/85, ro 28-29]
  • het niet innen van een boete [Commissie EU 15 januari 2016 in staatssteunzaak SA.35905 (Haven van Antwerpen) randnr. 61]
  • uitgestelde betaling [Gerecht 6 maart 2002 (Demesa) gevoegde zaken T-127/99, T-129/99 en T-148/99, ro 105]
  • rechterlijk vonnis [HvJ 26 oktober 2016 (DEI) zaak C-590/14, ro 107]
  • investering c.q. deelname [HvJ EG 21 maart 1991 (Alfa Romeo) in zaak C-305/89, ro 20-21]
  • reddingsactie [Commissie EU 17 oktober 2011 (Dexia Banque Belgique) randnrs. 21-27]
  • toezegging [Gerecht 2 juli 2015 (Frankrijk / Commissie) in gevoegde zaken T‑425/04 en T‑444/04, ro 8]

Verder lezen: