… EEN OF MEERDERE ONDERNEMINGEN [SELECTIVITEIT]

Om als steunmaatregel te kunnen worden aangemerkt, moet een maatregel een of meer ondernemingen begunstigen ten opzichte van andere die zich in een feitelijk en juridisch vergelijkbare situatie bevinden. [HvJ EG 8 november 2001 (Adria-Wien) zaak C‑143/99 ro 41] Dit is het zogenaamde selectiviteitscriterium.

Een maatregel voor één bepaalde sector is per definitie selectief. [HvJ EG 2 juli 1974 (Italiaanse textielindustrie) zaak 173/73, ro 15]

Algemene maatregelen van regionale of lokale overheden zullen meestal selectief uitpakken, omdat zij vaak uitsluitend ondernemingen in de gegeven regio bevoordelen. [HvJ EG 14 oktober 1987 (Duitsland – Commissie ) zaak 248/84, ro 18]

Een maatregel die voor het hele grondgebied van een lidstaat geldt en van toepassing is op alle ondernemingen, is niet selectief van aard. [Commissie EG 20 december 2006 in staatssteunzaak randnr. N 575/2005 (Autobedrijf Steenbergen) randnr. 28]

Verder lezen: