UITZONDERING VOOR MAATREGELEN MET BEPERKT BELANG [BAGATEL]

Indien een maatregel voldoet aan voorwaarden genoemd in een van de de-minimisverordeningen, wordt deze maatregel geacht niet te voldoen aan alle criteria van artikel 107 lid 1 VWEU. Bij gevolg hoeft de maatregel niet bij de Europese Commissie te worden gemeld.

 • Verordening 1407/2013 ten aanzien van de-minimissteun in het algemeenDe Verordening geldt niet of slechts beperkt voor speciale sectoren respectievelijk activiteiten zoals bijvoorbeeld:
  • ondernemingen die actief zijn in de landbouw,
  • activiteiten die primair gericht zijn op de export
  • steun voor de aanschaf van vervoermiddelen.

  Maximale steunbedrag over drie belastingjaren:

  • € 200.000,– algemeen;
  • € 100.000,– in de vervoersector.

  Bij overschrijding géén beroep op Verordening 1407/2013

 • Verordening 1408/2014 ten aanzien van de-minimissteun in de landbouwMaximale steunbedrag over drie belastingjaren: € 15.000,–.
  Bij overschrijding géén beroep op Verordening 1408/2014.
 • Verordening 717/2014 ten aanzien van de-minimissteun de visserijsector
  Maximale steunbedrag over drie belastingjaren: € 30.000,–.
  Bij overschrijding géén beroep op Verordening 717/2014.
 • Verordening 360/2012 ten aanzien van de-minimissteun verleend aan diensten van algemeen economisch belang verrichtende ondernemingen.Maximale steunbedrag over drie belastingjaren: € 500.000,–.
  Bij overschrijding géén beroep op Verordening 360/2012.

Verder lezen: