Artikel 107 lid 1 VWEU

De criteria voor staatssteun staan in artikel 107 lid 1 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Er is sprake van staatssteun als een “maatregel

  • afkomstig is van de staat of met staatsmiddelen bekostigd;
  • die een of meer ondernemingen;
  • een voordeel verschaft;
  • waardoor de mededinging wordt vervalst;
  • en waardoor de handel tussen de lidstaten ongunstig wordt beïnvloed.

Volgens vaste rechtspraak en beschikkingenpraktijk vereist de kwalificatie als staatssteun dat aan alle vijf in artikel 107 lid 1 VWEU genoemde voorwaarden is voldaan. [HvJ EG 24 juli 2003 (Altmark) zaak C-280/00 ro 74 en Commissie EU 5 juli 2016 in staatssteunzaak SA.19864 (Steun voor IRIS ziekenhuizen) randnr. 106]

Het begrip staatssteun is een juridisch begrip dat op basis van objectieve elementen moet worden uitgelegd. [HvJ EG 16 mei 2000 (Ladbroke Racing) zaak C-83/98, ro 25] Aan de hand van de concrete gegevens van het geval moet een maatregel dus aan de criteria van artikel 107 lid 1 VWEU worden getoetst.

De relevante aspecten van het begrip “staatssteun” heeft de Commissie toegelicht in de in juli 2016 gepubliceerde Mededeling van het begrip staatssteun.

Verder lezen: