Staatssteunwijzer

Deze staatssteunwijzer bestaat uit een vragenlijst die betrekking heeft op nieuwe steun. De vragenlijst stelt u in staat om op een eenvoudige wijze te beoordelen of een maatregel staatssteunproof is, dat wil zeggen in overeenstemming is met de staatssteunregels. De vragen kunnen zowel door overheden als ondernemingen worden beantwoord.  De resultaten van uw beoordeling worden per e-mail toegezonden.

Bij het beantwoorden van de vragen dient u te bedenken dat er grijze gebieden zijn. Het is onmogelijk om al deze grijze gebieden in de staatssteunwijzer te belichten. Bovendien worden de staatssteunregels ook nog eens ingekleurd door de beschikkingenpraktijk van de Europese Commissie en de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie en het Gerecht. In geval van twijfel, of als u meer zekerheid wenst te verkrijgen wordt u daarom geadviseerd steeds een specialist te raadplegen. De staatssteunspecialisten van Kneppelhout & Korthals N.V. helpen u graag verder. Zij zijn uiteraard op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Vragen kunt u stellen via staatssteunwijzer@kneppelhout.nl of via +31 (0)10 400 5106 (secretariaat).

VRAGENLIJST

De Europese staatssteunregels staan in de artikelen 107 tot en met 109 VWEU. De beoordeling of een maatregel als staatssteun kwalificeert en zo ja hoe daar mee moet worden omgegaan, bestaat in feite uit drie hoofdelementen:

  • kwalificeert een maatregel als staatssteun, zo ja
  • is er sprake van bestaande steun, of kan een beroep worden gedaan op een bagatel regeling dan wel een groepsvrijstelling, zo nee
  • dan dient de maatregel aan de Europese Commissie te worden gemeld en mag de maatregel in afwachting van een besluit van de Europese Commissie niet worden uitgevoerd.

Aan de hand van diverse vragen kunt u de hiervoor bedoelde beoordeling zelf uitvoeren. In de vragen zijn belangrijke begrippen voorzien van hyperlinks. Als u daar op klikt krijgt u een toelichting en achtgrondinformatie.

Start de staatssteunwijzer of Bekijk het schema